Historik /statistik

F&S Vänersborg historik / statistik per termin

Årsmötesdatum, årsmötesordföranden, styrelseordföranden

Antal motionärer relativt antalet invånare i Vänersborg åren 1986- (Diagram & Tabell)

Tabell: Antal; invånare i Vänersborg, motionärer, aktiva ledare, pass per vecka samt kortpris i Vänersborg per F&S-termin åren 1986-

Diagram: Kortpris i Vänersborg per F&S-termin åren 1986-

Diagram: Antal pass per vecka i Vänersborg per F&S-termin åren 1986-

Diagram: Antal motionärer i Vänersborg per F&S-termin åren 1986-

Diagram: Antal aktiva ledare i Vänersborg per F&S-termin åren 1986-

Diagram: Antal motionärer (antal 20-tal), aktiva ledare, pass per vecka och kortpris i Vänersborg per F&S-termin åren 1986-

 

Kommentarer?: nisse@ngn.nu

Uppdaterad: 2002-05-12