Diagram
Antal motionärer relativt antalet invånare i Vänersborg åren 1986-

tillbaka

 

Tabell
Antal motionärer relativt antalet invånare i Vänersborg åren 1986-

År Inv VBG Termin Motionärer  % andel motionärer av inv VBG Notering

1986

35804

HT

84

0,23%

1987

35948

VT

200

0,56%

HT

220

0,61%

1988

36151

VT

200

0,55%

HT

299

0,83%

1989

36507

VT

310

0,85%

HT

386

1,06%

1990

36628

VT

511

1,40%

HT

538

1,47%

1991

36734

VT

480

1,31%

HT

425

1,16%

1992

36452

VT

500

1,37%

HT

593

1,63%

1993

36463

VT

682

1,87%

HT

610

1,67%

1994

36691

VT

583

1,59%

HT

643

1,75%

1995

36477

VT

705

1,93%

HT

704

1,93%

1996

36251

VT

726

2,00%

HT

758

2,09%

1997

36291

VT

780

2,15%

HT

876

2,41%

1998

36486

VT

827

2,27%

HT

830

2,27%

Gissning!

1999

36605

VT

841

2,30%

HT

852

2,33%

2000

36589

VT

854

2,33%

HT

925

2,53%

2001

36795

VT

883

2,40%

HT

963

2,62%

2002

36741

VT

819

2,23%

 

 

Kommentarer?: nisse@ngn.nu

Uppdaterad: 2002-05-12