Tabell
Årsmötesdatum, årsmötesordföranden, styrelseordföranden

tillbaka

 

År: Årsmötesdatum Årsmötesordförande Styrelseordförande Notering
2003 2 mars Cajsa Linderot Nils-Gunnar Nordlundh (2003) Första verksamhetsperioden som följer kalenderåret.
2002 - - - Föreningen ändrar räkenskaps år från brutet till kalenderår. Så detta år är det inget årsmöte.
2001 23 november Anna Åkerfeldt Nils-Gunnar Nordlundh (01/02)  
2000   Nils-Gunnar Nordlundh - Ingen ordförande kunde utses. Det fanns ingen kandidat. Årsmötet godkände förslaget att styrelsen inom sig skulle utse ordförande, till nästa styrelsemöte. Varje därpå följande styrelsemöte utser ordförande till nästa.
1999 3 november Kerstin Persson Nils-Gunnar Nordlundh (99/00)  
1998 1 september Christer Ottosson Anna Åkerfeldt (98/99)  
1997 28 september Jan Hamberg Roger Johansson (97/98)  
1996 22 september Christer Ottosson Dick Höglund (96/97)  
1995 17 september Christer Ottosson Cajsa Andersson (95/96)  
1994 4 september Dick Höglund Dick Höglund (94/95)  
1993 26 september Dick Höglund Dick Höglund (93/94)  
1992 28 september Dick Höglund Cajsa Andersson (92/93)  
1991 22 september Dick Höglund Dick Höglund (91/92)  
1990 23 september Cajsa Andersson Dick Höglund (90/91)  
1989 31 oktober Cajsa Andersson Cajsa Andersson (89/90)  
1988 24 augusti Susanne Lundberg Lars Lundberg (88/89)  
1987 2 november Anders Granberg Susanne Lundberg (87/88)  
1986 20 oktober Håkan Lind Anders Granberg (86/87) Den 3 juni 1986 godkände riksrådet F&S i Vänersborg. Föreningen startades av Ing-Britt Lind och en interimsstyrelse (ordf. Håkan Lind) bildades i den 24 april 1986.

 

Kommentarer?: nisse@ngn.nu

Uppdaterad: 2003-03-03