Klicka på texterna i tabellen till vänster i bild. Varje ruta i tabellen representerar en dagstur på cykel.

Här på denna plats visas en mycket enkel vägbeskrivning och eventuella tips.