Skänk en slant till en fond som har som mål att finansiera en mobil MR-skanner.
Bild:[Skänk en slant till en mobil MR]