<< 2001

Vad händer nu? blogg.ngn.nu

>> 2003

 

2002
Bild 2.1. Så här låg jag i flera månader. Jag rörde mig mellan denna soffa, toaletten, köket och sängen. Tippex tigger popcorn. Senare fick vi veta att han brukar få popcorn av sin husse.
 
 

Ett tag efter Slätröntgen fick jag komma till en Ortopedöverläkare (HL) på NÄL, februari 2002. Han tittade på plåtarna. Bad mig vicka på huvudet och lyfta armarna och därmed var allt klart. Det var ingen fara med mig, sa han. 

Jag ville dock veta hur länge jag skulle ha alla dessa besvär? Jag fick då till svar att det kan ta 3-5 år!

Jag frågade också om det väsande jag hade i huvudet, som från en gasläcka. På det svarade Överläkaren att det har inget samband. Det är två olika organ.

Eftersom sambandet var glasklart för mig. När värken ökade i armen ökade väsandet i huvudet så slutade jag lyssna på den här läkaren. Han var helt uppenbart okunnig. 

Redan dagen efter det besöket sökte jag upp ett antal medicinska artiklar som beskrev sambandet diskbråck i nacken och tinnitus[*]. Jag skickade dessa till Överläkaren.

[*] Det ePostmeddelandet har jag lyckats slarva bort och dessutom har jag inte sparat varken artiklarna eller länkar till dem. Men sök på:
 "tinnitus and cervical disc herniation".
 
 
 

Vid denna tid tog jag också kontakt med Distriktssjukgymnastiken i Vänersborg.

Först fick jag träffa en pojke som hävde sig på tå och lade hela sin tyngd uppe på mitt huvud. Han ville se om han kunde provocera fram ökade besvär.

Som tur var lämnade han över mig till en annan sjukgymnast som var mer specialutbildad på ryggar och diskbråck.

Nu började en tuff tid. Det var en tuff kvinna. Eller så ställde jag höga krav på mig själv.

Hon konstaterade att jag sannolikt hade diskbråck och jag fick övningar som skulle "pressa tillbaka" diskbråcket.

Jag slet, var tredje timma, med dessa övningar. Himmel va' ont det gjorde. Men sakta blev jag rörligare, tyckte jag.

En dag fick jag beskedet att om jag inte liggandes på golvet kunde få ned bakhuvudet i golvet så kunde hon inte fortsätta behandla mig.

Varje timma lade jag mig ned på golvet och försökte pressa ned bakhuvudet i golvet. Det kändes som om armen skulle gå av. Jag fick tårar i ögonen så ont gjorde det. Jag höll på så i ca tre veckor. Jag fick ned huvudet och vi, sjukgymnasten och jag kunde fortsätta rehabiliteringen.

 
 
 

Under den här tiden hade jag mängder med konstiga symtom. Det drev mig till att lära mig så mycket som möjligt. Om diskbråck och då i första hand, diskbråck i nacken.

Jag hade också en bestämd känsla av att det var något som inte stämde. Det kändes som om det inte "bara" var ett diskbråck som var riktat åt höger sida.

Bild 2.2A visar en schematisk bild på hur det hela är organiserat i halsryggrads-nivån C6.

 
 

Bild 2.2A. Halsryggradskota (cervicalis vertebrae) C6.  Bild 2.2B. Halsryggradskota (cervicalis vertebrae) C6. Med ett diskbråck.
"Klykan" (taggutskott: processus spinosus) längst ned i bild är den del av kotan som är riktad bakåt, ryggsidan. (dorsalt). Upptill i bilden är framåt, in mot kroppen (ventralt). Åt sidorna kallas lateralt. Och vi ser kotan ovanifrån (transversalplanet)
A Disken. (discus intervertebralis)
B Ligament (ligamenta longitudinalia). Löper uppifrån och ned i ryggmärkskanalen och ligger mellan disken och ryggmärgen.
C Artär (a. vertebralis). Löper i ett hål som bara finns på halskotorna. 7st. (foramen transversarium)
D Ven (v. vertebralis).
E Ryggmärgsnerv C6. (n. spinales). Löper ut i "hål" som bildas av urgröpningar (incisura vertebralis superior resp. inferior) i respektive kota (vertebrae) nedanför och ovanför (foramen vertebrale)
F Ledskål med ledyta. Ledskålen är en urgröpning i de övre ledutskotten (processus transversus). Under kotkroppen finns motsvarande ledutskott med en ledyta som passar nästa kotas urgröpning (ledskål)
G Ryggmärgen. (medulla spinalis). Ca 1 cm bred och ca 40-50 cm lång. Den består av vit och grå nervvävnad. Den grå liknar versalen H.
H Disken har brustit och ett bråck har bildats. Bråcket trycker på ryggmärgnervens nervrot. Nervroten består av flera delar. En dorsalrot och en ventralrot och ett spinalganlion (den gula ovala klumpen)

Redovisning 2002-1 Schematiska bilder på halsryggradskota C6

 
 

Vanligast är att ett diskbråck uppstår åt någon sida, se bild 2.2B. Anledningen till det är att det går ett relativt kraftigt ligament uppifrån och ned som ligger mellan diskarna och ryggmärgen.

 

Här nedan följer en annan redovisning av vad jag fann om diskbråck.

 
 

Normal MellanKotsDisk

Rygg (Bakåt)

Bukhåla (Framåt)

A Ryggmärg
B Kotkropp
C Mellankotsdisk
D Diskkärna
E

Spinalnerv (perifer nerv)

Rygg (Bakåt)

Bukhåla (Framåt)

 

Fyra Exempel på Diskbråck

Allmänt om symptom och diskbråck. Symptomens kraftighet beror på bråckets storlek (tryck). Direkt efter ett bråck sker också en ödembildning som förvärrar symptom och som dessutom kan ge märkliga spridningseffekter, uppåt och nedåt i ryggmärgskanalen. Dessa negativa effekter avtar inom 1-3 veckor.

 

7 %

Ett bråck mer lateralt (åt sidan). Det trycker på nerv-trådar från både bakhorn (inåtgående sensoriska) och framhorn (utåtgående motor-iska).
Vi kan då få mer Uttalade Symptom (retningar) i aktuellt dermatom och tydliga från muskler.

88 %

Ett bråck mer mediant (mot mitten). Det trycker också på nervtrådar från både bakhorn (inåtgående sensoriska) och framhorn (utåtgående motoriska), men det finns något mer utrymme dorsalt (bakåt).
Vi kan då få Tydliga Symptom (retningar) i aktuellt dermatom och i aktuella muskler.

Ett bråck nästan mediant (mot mitten). Det trycker mest på nervtrådar från framhorn (utåtgående mot-oriska) och mycket mindre på bakhorn (inåt-gående sensoriska). Här finns mer utrymme.
Vi kan då få Tydliga Symptom (retningar) i aktuella muskler och otydliga i aktuellt derm-atom.

5 %

Ett bråck helt medialt (i mitten). Det intressanta här är att det sällan blir varken tydliga motoriska eller sensoriska symptom. Det finns beskrivet att man kan få s.k. poleyneuropati (dubbel-sidigt nervlidande). Dessa bråck påverkar mer signaler uppifrån och ned. Tydligast märks detta genom att man inte orkar gå längre promenader och i trappor samt sämre sexualfunktion. Dessutom har jag bara sett denna diskussion i samband med bråck i lumbarregionen (nedre delen av ryggen). Alltså inte i samband med cervikala (nacken och övre delen av ryggen) bråck.

45%
30%
13%

Som synes kan bråcket ta olika riktningar utifrån hori-sontalplanet också. Mitt problem är här att jag inte finner någon beskrivning på eventuella skillnader i symptom.

Redovisning 2002-2 Fakta och schematiska teckningar på normal disk kontra olika typer av diskbråck.
 
 

Det är aldrig enkelt. Se Redovisning 2.2. Ett bråck kan vara litet eller stort. Det är inte säkert att det brister det kanske bara buktar. Kallas då för diskbuktning. Diskbråcket kan också ha alla tänkbara riktningar. Åt sidorna, uppåt och nedåt. 

Det kan vara mycket svårt att avgöra endast via besvären vilken typ av diskbråck man har. För att ställa korrekt diagnos krävs s.k. magnetröntgen (MR).

Givetvis finns det ytterligare saker som komplicerar det hela. Läkares olika teorier och forskning. Vår Svenske Professor Rydberg t.ex. har via studier på grisar kunnat visa att innehållet i disken, som läcker ut, kan, hos vissa, ha en irriterande effekt. Vilket skulle ge upphov till den s.k. rizopatin (nervrotslidande). Gott hopp finns om att med denna vetskap som grund kunna ta fram effektiv medicinering.

Andra undersökningar visar att om nervroten blir utsatt för ett visst tryck under en viss tid så uppstår skador på nerven vilket skulle ge upphov till rizopati. Denna vetskap borde innebära att läkarna skyndsamt ser till att korrekt diagnostisering sker.

Ytterligare undersökningar kan visa att det är utebliven blodförsörjning, p.g.a. trycket på nerven som ger upphov till rizopati. Även denna vetskap borde innebära att läkarna skyndsamt ser till att korrekt diagnostisering sker.

Det finns också undersökningar som visar att gör man inget, kallas för konservativ behandling, så går det över av sig självt i över 60% av alla de som söker för värk relaterad till ryggen.

Om det går 3 månader och det inte har gått över av sig självt får man i regel diagnosen rygginsufficiens. Det betyder "icke fungerande rygg". Givetvis betyder det också att läkaren inte har en aning om vad det kan vara för förklaring till just dina besvär. Det betyder också att läkaren inte tycker att det är någon idé att lägga ned ytterligare tid. Det betyder också att man får ett tillägg i diagnosen kronisk rygginsufficiens.

Nu finns det ett jätteproblem med denna inställning hos läkarkåren. Om man har intensiv värk i tre veckor då brukar de i regel skicka folk till röntgen. Men läkarna vill fortfarande inte satsa på att snabbt ställa korrekt diagnos.

Problemet med denna inställning är att om korrekt diagnos ställs INOM tre veckor så ökar möjligheten till fullständig rehabilitering inom tre månader med 90%!

Med läkarnas nuvarande inställning så får de som har en rygg som inte "läker sig självt" finna sig i att ha sina problem i många, många år. Förstår ni, Utav dessa skulle 90% inte behöva lida om läkarna tog till sig den kunskap som finns tillgänglig.

 
 
Besvär, våren 2002:
Känselbortfall.
Bild 2.10. Höger arm. Beroende på aktivitet ökar känselbortfallet i omfång.
Bild 2.11. Höger hand. Ständigt i höger tumme. Vänstra halvan.
 
Värk.
Bild 2.12. I högerarmen när den är som värst.
Bild 2.13. Visar var värken har sin "kärna".
 
Väsande i huvudet.
Bild 2.14. Väsandet rör sig inom det streckade området. Men uppehåller sig mest där det är vitprickigt.
 
Brännande, svidande känsla.
Bild 2.15. Höger tumme. Här hade jag en smärtupplevelse som mest kan beskrivas som brännande.
 
Dunkljud
Bild 2.16. Vänster öra. Innanför den röda punkten. En bit in. Ett mycket irriterande "dunkljud", trummande.
 
 
 

Om nu läkare inte vill eller kan så bestämde jag mig för att fortsätta mitt idoga kunskapssökande.

Två saker ville jag uppnå. Först att via kunskap hitta rehabiliterings- metoder som skulle kunna hjälpa mig. Det andra var/är att jag vill dela med mig till andra vad jag kommer fram till.

Tidigt kom jag ju fram till att det område, segment av ryggmärgen, i ryggraden, som kallas C6, var det som var utsatt för någon form av påverkan. Troligtvis tryck.

Ett sätt att se detta är att studera de besvär man får i huden, känselbortfall, domningar och andra hudkänsel- sensationer. Beroende på var och hur dessa har sin utbredning kan man hyfsat säkert säga vilken nivå i ryggmärgen som är utsatt för påverkan.

Dessa områden kallas för dermatom. Se Redovisning 2.3 för en mer detaljerad redogörelse och en speciell sida om hudkänselbesvär.

I jakten på kunskap om dermatom kom jag också i kontakt med två andra begrepp; myotom och skeletom. Myotom innebär att man ser vilka muskler som är påverkade. Varje ryggmärgssegment har sin specifika muskelgrupp och del av muskler. Samma gäller för ytområden på skelettet.

För att bättre förstå detta med dermatom, myotom och skeletom så studerade jag hur själva ryggmärgsnerverna fungerar.

 
 
Hudområden (Dermatom) - förklaring

Ryggradens ryggmärg är uppdelad i delar, segment (C1-Co1). Varje sådant segment, utom C1 (vanligtvis), försörjer ett hudområde med nervtrådar.

Hur dessa hudområden är utbredda är tydligen föremål för diskussion.

I den litteraturstudie jag gjort hittar jag minst 7 olika förslag på hur hudområdena ska indelas.

Det den medicinska expertisen är oense om är vilken metod som ska användas vid hudområdenas definition. Det finns två läger: 

A

De experter som hävdar att indelningen ska ske efter studier av hur nerver utvecklas under fosterstadiet samt experimentella vetenskapligt kontrol- lerade nervblockader (ibland nervav- skärningar) och därpå följande studier, neurologiska undersökningar fastställa hur hudområdena (dermatomen) ut- breder sig.

B

De experter som via kliniska studier och via diagnostiska undersökningar av patienter med rotpåverkan (rizopatier). Och efter neurologiska undersökningar fastställa hudområdenas utbredning.

Samstämmighet råder dock om att gränserna är flytande. Det verkar som om överlappningen kan vara upp till 75% i varje riktning.

Den konsekvens detta kan få, för dig, som patient, är att du kan träffa en läkare som hävdar att du har problem som härstammar från en viss ryggmärgsnivå. Du kan sedan träffa en annan läkare som hävdar att det är en helt annan nivå. Anledningen kan vara att de studerat på olika universitet och för olika experter (docenter, professorer).

I mina presentationer har jag använt den indelning som härstammar från de mest namnkunniga publikationerna (t ex: ISBN 0-914168-01-0 The Ciba Collection of Medical Illustrations Volume 1 - Nervous System och ISBN 91-47-00091-0 Anatomisk Atlas).

En annan hänsyn jag tagit är att dessa hudområden (dermatom) har en utbred- ning som är beroende av hur nerver breder ut sig. Det finns inte en människa med samma utbredning av nerverna. Inte ens antalet nerver är lika mellan människor.

Så, att hänvisa till en kunskap, vetenskap som hävdar exakthet, anser jag vara onödigt och för mig, verklighets- främmande.

Enligt min syn bör man utgå från att varje individ är unik och ställa diagnos därefter.

Figurerna här till höger får representera de olika metoderna med deras respektive variationer.


Bild 2.17 A & B
Område där ryggmärgsnerverna lämnar ryggraden. Respektive ryggmärgssegments beteckning.
Nacken (Cervikal) C1-C8
Bröstrygg (Thorakal) T1-T12
Ländrygg (Lumbal) L1-L5
Korsrygg (Sacral) S1-S5
Svansben (Coccyxal)* Co1*
*

Det är tveksamt om detta nervpar har någon hudinnervation. Den medicinska doku- mentationen är inte överens. Skulle det förekomma en hudinnervation är det inom "ringen" för S5-dermatomet. (fig. B)

Redovisning 2002-3. Dermatomutredning.
 
Länk till: Hudkänselbesvär (öppnas i nytt fönster OBS! Inte riktigt komplett!)
Redovisning 2002-4. Ett sätta att försöka åskådliggöra hur ett vist problem inom en viss kroppsdel kan ha sitt ursprung från en viss del i eller vid ryggmärgen. Mest utifrån hudkänselbesvär. (Inte riktigt komplett, orkade väl inte hela vägen)

<<2001

 

>>2003

>>2004

>>2005

>>2006

2007-ff (min-Wiki) >>

>>Vad händer nu? blogg.ngn.nu
>>Frågor till experterna

 

<< 2001

>> 2003

 

Kommentarer?: nisse@ngn.nu Uppdaterad: 2010-02-02