ttela Onsdag 24 mars 2010 sid 2
DEBATT
Vi bygger broar till ett friskt liv
CRISTINA HUSMARK-PEHRSSON
är Moderat och socialförsäkringsminister.

GUNNAR LIDELL
är Moderat och oppositionsråd i Vänersborg.

JOHNNY MAGNUSSON
är Moderat och oppositionsråd i Västra Götalandsregionen.


[Bild: E]fter den senaste tidens debatt om sjukförsäkringen har alternativen blivit allt tydligare. En aktiv sjukförsäkring med insatser och rehabilitering utifrån individens förutsättningar står mot en passiv sjukförsäkring utan stöd för den enskilde.
Regeringen har genomfört en sjukförsäkringsreform som sätter varje människas behov av stöd och hjälp i centrum. Samtidigt har skyddet för de allvarligt sjuka förstärkts. Som svar på detta har de rödgröna lämnat ett förslag som skulle innebära en återgång till det gamla systemet.

Socialdemokraternas sjukförsäkring ledde till att 140 personer om dagen förtidspensionerades. Människor ställdes åt sidan för all framtid, ibland utan att ens fått frågan om vilken hjälp de var i behov av. Det var en cynisk politik som gömde problemen och gömde människorna.
Socialdemokraternas egen utredning, ledd av tidigare sjukförsäkringsminister Anna Hedborg(S) sammanfattar det gamla systemet som "ett svart hål avväntan". För under Socialdemokraternas tidv äntade många i åratal förgäves på stöd och insatser som hade kunnat ge dem en bättre tillvaro.
Ledorden för den nya sjukförsäkringen är trygghet, många vägar tillbaka till till arbetslivet och individuellt anpassat stöd. Genom den nya sjukförsäkringen har många nu för första gången fått en ärlig chans att komma tillbaka till ett friskare liv.

För att lyckas med detta har vi gjort den största satsningen på rehabilitering någonsin, gett ökade resurser till vården för att korta väntetiderna och satsat på förebyggande insatser. Vi har dessutom infört möjligheten att delta i individuellt utformad arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbetsförmedlingen där den som deltar också har rätt till ersättning. Det är en chans att få personligt bemötande och särskilt stöd efter behov.
Oavsett vad Socialdemokraterna hävdar i debatten så kommer självklart ingen som har permanent nedsatt arbetsförmåga eller som är allvarligt sjuk att förväntas arbeta utan ha rätt till ersättning utan tidsgränser.
Vi ser redan nu att regeringens politik ger resultat. I Väners- borg är 434 personer sjukskrivna i dag. Det är en minskning med 437 personer sedan 2006. Vi följer utvecklingen mycket noga för att kunna fortsätta ge anpassade insatser och förbättra samarbete mellan sjukvården och de myndigheter som finns till stöd för de sjukskrivna.
CRISTINA HUSMARK-PEHRSSON
GUNNAR LIDELL
JOHNNY MAGNUSSON