VardagsPsykiatri

blogg.ngn.nu

Ett försök av en amatör att göra en del av den knepiga vardagen mer begriplig.
 
Innehållet på dessa sidor får inte på något vis betraktas som om de skulle kunna leda till någon form av bättre liv. Skulle så ske - beror det endast på din egen insatts.
 
Och för att göra det hela lite mer dynamiskt tycker jag att det vore trevligt om Ni kunde hjälpa till. Föreslå gärna ämnen som Ni anser eller tycker ska dokumenteras kring.
Jag har en egen "lista" som jag kommer att avverka allt efter tid och lust.
På samtliga sidor kommer det finnas en uppmaning att komma med förbättringar och/eller tillägg. 
Jag förbehåller mig rätten att bedöma om dessa ska läggas till. Gör jag det så kommer tillägget att "märkas" med signatur från den som föreslagit det.
 
ALLMÄNT/BLANDAT:
Långtidssjukskriven
Skillnaden Psykologi & Psykiatri

Sympati, empati & antipati

Sjukt & friskt

Ångest, skräck & rädsla
 
Beteenden:
Stress
Sömnstörningar
 
Gruppdynamik:
Komma för sent
 
Existentialism:
Meningen med livet
Sekter
 
Relationer:
Svartsjuka

 

Register

Kommentarer?: nisse@ngn.nu
Uppdaterad: 2011-03-16