Fet stil kan man få på flera sätt:
1. <b>Fet Text</b>
Ger: Fet b Text
2. <strong>Fet Text</strong>
Ger: Fet strong Text
3. <font weight="bold">Fet Text</font>
Ger: Fet Text (Normal Text)
Eftersom detta numer inte är möjligt. Den HTML vi har nu är: HTML5. 'font' fungerade i HTML4. 'font' är ersatt av 'span'.
4. <span style="font-weight: bold;">Fet Text</span>
Ger: Fet span style Text
Det var de 4 'enklaste' sätten, jag kunde komma på - så här på 'rak arm' (varav ett var 'fel'...).

Det finns minst ett till, t.ex. genom att definiera en 'klass'.
Nu är vi inne på det som kallas css (mer rätt är XML).
Så här:
<style>
 .fet {
 font-weight: bold;
 }
</style>
Och den där 'style'-sektionen placerar man högt upp i HTML-sidan, gärna strax ovan där 'head'-sektionen slutar (dessa 'sektioner' kallas egentligen för 'tags' om vi resonerar XML (css)) eller 'element' om vi håller oss till HTML.
Sedan kan man t.ex. skriva:
<p class="fet">Fet Text</p>
Ger:

Fet p class Text

eller;
<span class="fet">Fet Text<s/span>
Ger: Fet span class Text

Notera att: <p></p> ger ett 'avstånd' ovanför texten och nedanför. Detta är 'inbyggt' i elementet / tagen. 'p' står för 'paragraph' eller försvenskat: 'stycke' - och då är det 'bestämt' att det ska vara ett avstånd.