2 Look PLL
När 'gula sidan' är klar
NGN© 2023
Ett tack till cuboss.se som utan att veta om det varit en inspirationskälla och till en del också fått stå för en del grunddatainsamling, via sin rikliga och pedagogiska information :D
Kunstruktiv kommunikation emotses till: nisse@ngn.nu